Gepromoveerd in de Planologie (Dr.)

Universiteit van Amsterdam
2006 - 2010