Procesmanager / Advieswerk Procesversnellers / Uitvoering diverse adviesopdrachten procesmanagement

Balance
2016 - heden
Diverse advieswerkzaamheden inzet procesversnellers, o.a. ontwikkeling omgevingsmanagementapplicatie i.s.m. Antea Group