Projecten / Langdurige Programma’s

2015 - 2016
  • Circulair Zuidoost (samenwerkingsverband om Amstel III circulair te ontwikkelen met o.a. ING, TNO, Waternet, Liander, ROC, ArenA en AMC
  • Zorg en Ruimtelijke Ordening Aalsmeer (hoe zorgopgaven verbinden aan ruimtelijke vraagstukken)
  • Fieldlab Oost (HvA en Stadsdeel Oost experimenteren me nieuwe governance in Oost)
  • MKB-Raak responsive public spaces (Amsterdam Smart City technologie om openbare ruimte te activeren)
  • Marineterrein Amsterdam (smart-grid implementeren voor flexibel langdurig gebruik)