Gepromoveerd in de Planologie (Dr.)
Universiteit van Amsterdam
2006 - 2010
Bachelor/Master Planologie (Drs.)
Universiteit van Amsterdam
2006 - 2010
Profiel Economie en Maatschappij
VWO 't Hooghe Landt College (Amersfoort)
2000 - 2006